Martin Austad

Litt om Martin Austad

Jeg er bosatt i Oslo, men har biene mine på to gårdsbruk i Våler i Østfold og har nettopp avslutta min tredje sesong som birøkter. Da jeg bestemte meg for å starte opp som birøkter, hadde jeg som ei klar forutsetning at jeg skulle drive uten bruk av organiske syrer og andre former for veterinærmedisin, med mindre det forelå et helt konkret pålegg om å gjøre det. Som en følge av det har jeg skaffa meg bier som nedstammer direkte fra den stammen av varroa-tolerante bier som Terje Reinertsen i Gjerdrum har utvikla. Uten all den støtte, hjelp og rådgivning som jeg har fått fra Terje og kona Anita, hadde jeg neppe vært birøkter i dag.

Jeg selger honning til forbruker under varemerket «glade bier» og vil med det også uttrykke at jeg mener god dyrevelferd og glade bier er viktigere enn noe annet i birøkten.

Foretak: Austad biegård

Honning
profil

Type honning

Røsslyng

Terroir

Bigårdene er plassert på to gårdsbruk, hvor det dyrkes rughvete på det ene og hvete, kløver og honningurt på det andre. Naturen rundt gårdene er skoglandskap som er ganske typiske for de indre delene av Østfold, med mye gran og furu, men også en del lauvtrær.

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: Røsslyng upoda: 60 kg, røsslyng poda: 10 kg

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården