Signe Johanne D. Stangborli

Litt om Signe Johanne

Startet med birøkt for tre år siden, i 2020 med tre kuber. Økte til 7 i 2021.
Kvinne på 51 år, gift med tre barn.
Lærer av yrke.
Født og oppvokst på gård i Hedmark. Bodd på Jæren, Klepp i Rogaland siden 1993.

Foretak: Modal Bigård – hobby

Honning
profil

Type honning

Røsslyng og Klokkelyng

Terroir

Bigården ligger på 300 m.o.h. Med fjell og skogsterreng. Det er hovedtrekk på Selje, skogsbær og lyng. Annen vegetasjon av betydning er eik, hassel, lind, geitrams, mjødurt, hagebord/ frukttre. Beiteområde for sau og hobbybruk uten bruk av kjemiske sprøyte- og plantevernmidler.

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: Røsslyng Første høsting LH1: 7kg. Andre høsting LH2: 18kg. Klokkelyng m/røsslyng KLS: 9kg.

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården