Anne-Beth Fintland

Litt om Anne-Beth

Jeg bor i Sirdal kommune som er 1 av 4 kommuner i «Reinavlsområdet for brune bier» på Sørvest-landet. Våren 2016 gjennomførte jeg nybegynnerkurset og fikk mitt første bifolk samme høst. Har også tatt sertifiseringskurs. I år innvintret jeg 18 prod.folk og 5 avleggere, fordelt på 3 bigårder i kommunen. Få birøktere i kommunen, de som er (3 eller 4 stk) har 1-3 bifolk.
Denne sommeren har jeg bygd om ei vedbod til slyngerom og kjøpt ny 8-rams vendeslynge for å effektivisere driften.
Jeg jobber som sekretær på Sirdal videregående skole og er ansvarlig for driften av kinoen i Sirdal kommune.
Forøvrig er jeg gift, har 3 barn, 7 barnebarn (hvorav Mariell på 10 år synes det er gøy å være med farmor i bigården) og 2 bonusbarnebarn.

Foretak: Fintlands Sirdalshonning

Honning
profil

Type honning

Røsslyng

Terroir

Sirdal kommune er en innlandskommune. Mine 3 bigårder ligger på henholdsvis 100m, 200m og 430 m.o.h. Typisk med barskog og bjørk og selje. Mye blåbær, tyttebær, geitrams og røsslyng (noe klokkelyng).

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: 383

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården