Arild Andersen

Litt om Arild

Hanne og Arild driver Hurumhonning. Vi er sertifiserte birøktere med 3 bigårder på Hurumhalvøya i Asker kommune. Dyrevelferd, kvalitet og bærekraft er sentralt i vår birøkt og vi selger honning lokalt gjennom selvbetjeningspunkt og utvalgte forhandlere på Hurum

Foretak: Hurumhonning

Honning
profil

Type honning

Røsslyng

Terroir

Bigården ligger i kulturlandskap på Hurum med skog, beitemark og dyrket mark. Det kuperte terrenget på Hurum har også gode forekomster av lyng når sommerhonningen er høstet. 2022 ga et veldig godt lyngtrekk.

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: 700

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården