Thor Håkon og Marie Føreland

Litt om Thor Håkon og Marie

Vi er 4. generasjon som driver Biktjørn Gård i Lyngdal(Agder), med ca 70 bifolk og 50 vinterfôra gammalnorsk spælsau. Vi fokuserer på bærekraftig beiting med sau i lynghei, og på naturbeitemark i nærheten av gården. Vi har hatt bier i ca. 7 år og sauer i ca. 5 år.
 
Thor Håkon jobber mest i bigården. Marie er utdannet kokk, har master i matvitenskap fra Ås; og er sjefen på slyngerommet. Hun er opptatt av smak og konsistens på honningen, og var nylig i Italia på honningsensorikk-utdanning.

Foretak: Biktjørn Gård

Honning
profil

Type honning

Røsslyng

Terroir

Bigården hjemme hos oss, har nærhet til lyngheier, skog og naturbeiter. Vi flytter også kuber på sommer- og lindetrekk i områder rundt Lyngdal. Til lyngtrekket har vi bigårder nær kystlyng, i tillegg til en bigård i indre Agder med lyngheier og skog.

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: Ca 1800

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården