Petter Tresselt

Litt om Petter

Vi har bigården vår i Voss herad. Det er andre sesong for oss i år.

Carl Petter Tresselt & Petter Tresselt

Foretak: Trezzbi – Tresselts birøkt

Honning
profil

Type honning

Flerblomstret.

Terroir

Blanding av skog, eng og fjell..

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: Flerblomstret 8, Røsslyng 7

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården