Lilja Palovaara Søberg

Litt om Lilja

Vi er mor og sønn som driver birøkt på småbruket i Løten kommune på Innlandet.
Mor har vært interessert i bier og honning lenge og fikk endelig drømmen sin om eget bigård oppfylt da hun fikk birøkterkurs 1 som julegave seks år siden. Sønnen ble med på kurset først som vikar, ble fort smittet av birøkt som hobby, og en mulig inntektskilde. Begge har tatt flere kurs og blitt medlem i lokal birøktlag. Læringskurv har vært bratt, mye glede over vellykkete sesonger, og noen tårer over mislykkete overvintring. Vi lærer ved å observere og dokumentere bienes liv og ved å lytte på andre birøkters erfaringer.

Foretak: 

Honning
profil

Type honning

Bringebær - finalist

Terroir

Idyllisk småbruk i solrik kulturlandskap. Mye kløvereng, villbringebær, selje, lønn og lind + honningurt og andre hageblomster nær bigården. Blåbær og tyttebærskog i nærheten.

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: 360

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården