Ingerid Solberg

Litt om Ingerid

Ingerid driver et lite småbruk sammen Gunnar og deres fire barn. Ved grensa til Vestmarka har de bier, kuer, geiter, høner og ender, og masse grønnsaker, frukt og bær. Ingerid jobber også som hagebrukslærer ved barnas skolehage og slynger blant annet honning med 3. klasse hjemme på tunet.

Foretak: Markagrøde

Honning
profil

Type honning

Flerblomstret.

Terroir

Flerårig eng, edelløvskog, granskog, igjengrodd utmarksbeite.

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: 40-45

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården