Idil Akdos

Litt om Idil

​​Idil startet Local Buzz Andelsbirøkterlag for 2 år siden etter birøkt i 2 år med ungdom fra Oslo Living Lab på Tak for Maten. Hun er også bonde og pedagog, og Local Buzz er pilot for et EU-prosjekt kalt FoodE. Gjennom sitt initiativ Local Buzz prøver hun å bringe folk sammen gjennom birøkt og fremme lokal honningproduksjon. Hun har også som mål å avmystifisere praksisen med birøkt og gjøre innbyggerne kjent med pollinatormiljøer!

Foretak: Local Buzz Andelsbirøkterlag

Honning
profil

Type honning

Bringebærhonning ble vurdert som lindehonning.
Andre sortshonninger - honningdugg og Flerblomstret
Gull i NM i Honning 2022 i kategorien Honningdugghonning.
Gull i NM i Honning 2022 i kategorien Honningdugghonning.

Terroir

Local Buzz-bigården ligger på takhagen, Tak for Maten, fylt med pollinatorvennlige blomster. Området er mangfoldig, som Ekeberg, Botanisk hage og Losæter. Kommunens innsats og innbyggernes private hager bidrar også til dette mangfoldet. Ekebergskogen som helhet (innbefattet reservatet, dvs. Midtskogen og Byskauen) er kjent for et stort biologisk mangfold og et rikt dyreliv.

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: Bringebær 14 Andre sortshonninger 18 Flerblomstret 30.

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården