Sjur Thorsen

Litt om Sjur

Hobbyrøkter med to bifolk på Vakre Vinnes, i Fusa ved Bjørnefjorden. Startet opp i juni 2021 og har kubene i en skoglysning rett ved dyrket mark omgitt av frodig kantvegetasjon.
Sjur i år tatt sertifiseringskurset og fullført deltidsstudiet til agronom. Drømmen er å ha 6-10 kuber og kunne tilby honning fra nydelig nektar lokalt. Kanskje birøkten kan bli en liten tilleggsnæring på gården som ligger vestvendt ved fjorden, bare tjue meter over havet.

Foretak: Tonetun gård

Honning
profil

Type honning

Flerblomstret.

Terroir

Fra Tonetun bigård trekker biene på karse og løvetann på våren, bringebær & bjørnebær, humle, hegg og geitrams. I år har det vært et spesielt godt år for engtistel. Lokale hekker og hager er godt besøkt. I åsen over gården fins det blåbærlyng og fra holmen 400 m fra land vokser røsslyng som trekkes på om høsten.

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: 45

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården