Prosjekt Bi-Jobben, Jobben Oslo Frelsesarmeen

Litt om Prosjekt Bi-Jobben, Jobben Oslo Frelsesarmeen

Bi-Jobben er et prosjekt som drives av Jobben Oslo som en del av Frelsesarmeens rusomsorg. Frelsesarmeen Jobben Oslo er et arbeidstreningstilbud for personer som sliter med rus. Jobben gir tilhørighet, fellesskap, en meningsfylt dag og muligheter for å komme seg ut av rus varig. Vi er opptatt av å tenke sirkulært, og deltakerne jobber blant annet med gjenbruk, epleplukking og marin forsøpling og urbant landbruk, inkludert birøkt. I pilotprosjektet Bi-Jobben får deltakere ansvar for røkting av bier, vedlikehold av utstyr, planlegging av drift, markedsføring og salg av honning. Bi-Jobben drifter til sammen 6 bigårder i Oslo og Bærum, noen på Frelsesarmeens egne eiendommer, andre i samarbeid med U.Reist, Museene i Akershus og et boligsameie. Bi-Jobben vant gull i NM i honning for kremet, flerblomstret honning i 2019, og sølv for lindehonning fra Ensjøtunet i 2020.

Foretak: Frelsesarmeen

Honning
profil

Type honning

Flerblomstret.
Finalist i kategorien flerblomstret honning.
To av honningene ble vurdert som lindehonning av dommerpanelet.

Terroir

Bigårdene i Oslo på StHanshaugen, Linderud og Grønland er omgitt av private og offentlige hager og parker på alle kanter, inkludert Botanisk hage på Tøyen, Linderud gård og nærmiljøhage, og parken på StHanshaugen. Her kan biene boltre seg i lindealeer, frukthager og staudebed gjennom hele sesongen. På den nye bigården på taket av Økern Portal dyrker U.Reist et stort mangfold av spiselige vekster og blomster. På Fornebu i Bærum er det et stort biologisk mangfold i det kalkrike jordsmonnet, og biene står flott plassert midt på andelslandbruket Dyrk Fornebu, som drives av U.Reist.

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: 1-2: Fornebu 151 kilo, 3-4 Linderud 144 kilo, 5-6 Grønland 303 kilo, 7-8 StHanshaugen 140 kilo, 9 Økern Portal 11 kilo

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården