Per E Ågren

Litt om Per

Begynte med birøkt i 2015. Har hatt 28 kuber for innvintring. Fikk bronsemedalje på sortshonning i 2020

Foretak: annicca

Honning
profil

Type honning

Andre sortshonninger: Blåbær/tyttebær - en av honningene vurdert som flerblomstret.

Terroir

Hovedbigården ligger på ca 250 m o h, og innsamlingsområdet enda høyere opp, en sørvendt og solrik skråning opp mot Knutefjell, Kongsberg. Terrenget er rikt på blåbær- og tyttebærlyng, men også krekling og villbringebær. Skogen er også variert, men størst innsalg av furu og bjørk. Nednfor bigården er det hager hvor man finner frukt- og bærtrær, men også mye blomster.

Mengde høstet og høstedato

Kg 80
Høstet:

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården