Øyvind Opstad

Litt om Øyvind

Familiefar med tre unger, som alle tar del i arbeidet både med biene og honningen.
Nybegynner birøkter på 8.året
Har åtte kuber med Brunbier, fordelt på 2 bigårder

Foretak: Rabarbrahagen as

Honning
profil

Type honning

Røsslyng og Flerblomstret

Bronse i NM i Honning 2022 i kategorien Mild Flerblomstret Honning

Terroir

To bigårder, begge bigårdene ligger på Jæren, Norges matfat. Jorda på Jæren er svært næringsrik, men klimaet er mildt og vått. Ikke det letteste landskapet å drive med bier, men den honningen vi får blir veldig god! Linemyra - Bryne Linemyra naturreservat ligg som eit naturminne av det tidlegare Lågjæren, inneklemt i det moderne kulturlandskapet. Området utgjør en liten rest av jærsk torvmyr Gudmestad - Nærbø Dyrka mark, kulturbeite og noen kratt og skog

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: Røsslyng Bjelland - Gjesdal 30kg, Flerblomstret Gudmestad - Nærbø 40kg, Linemyra - Bryne 35kg

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården