May-Brith Ohman Nielsen

Litt om May-Brith

Jeg er historiker med landskaps- og miljøhistorie som spesialfelt, og arbeider til daglig på Universitetet i Agder.

Familien kjøpte et gammelt fiskerbondesmåbruk på Landøy i Lindesnes høsten 2018 og vi ønsket å engasjere oss i lokalsamfunnet der ute, i bygningsvern, landskapsrestaurering og ivaretakelse og oppvurdering av kystkultur og kystens naturressurser.

Jeg så raskt at Landøy hadde lite insekter og andre viktige nøkkelarter, som meitemark, og tenkte at dette bidro til at økosystemet var kommet inn i en selvforsterkende negativ sirkel med økende tap av biodiversitet, ikke minst for blomsterplanter, sommerfugler og jordlevende organismer.

Jeg tok derfor nybegynnerkurs og kompetansekurs i birøkt i 2019 og startet med bier for å gjøre noe bra for miljøet på Landøy, og det er et poeng at biene står fast på øya hele året. Folk er veldig positive til den lille bigården og bienes bidrag til økosystemtjenester synes godt både i folks kjøkkenhager og i kystfloraen her ute. Driver økologisk med fem kuber.

Sommeren 2021 ble jeg inspirert av Honninghub til å søke etter variasjon og egenart i honningen gjennom sesongen, og jeg høster derfor litt og ofte frem til røsslyngen blir dominerende i kubene.

Foretak: Landøygull 

Honning
profil

Type honning

Røsslyng og Flerblomstret
Finalist i kategorien flerblomstret honning.

Terroir

Trolig Norges sydligste bigård, ligger i på Landøy i karrig kystlandskap på grensen til Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde i Lindesnes, syd-øst for Tregde ved Mandal. Området har innslag av skjøttet kystlynghei og ellers av kystlandskap der følgende arter er fremtredende: hassel, bjørk, kystfuru, einer, villkirsebær, trollhegg, bjørnebær, strandnellik, hvitkløver, svarthyll, blåbær, blåklokke, prestekrave, rødkløver, vivendel, revebjelle, kristtorn og eføy, samt ulike kulturvekster i gamle kjøkkenhager som mer tradisjonelle slag av frukttrær og bærbusker. Det er mye salt på vegetasjonen på øyene, natteduggen her blir dermed gjerne litt salt. og biene samler jo den om morgenen. Jeg tror det er derfor det kan være hint av salt i noen av honningene jeg får, særlig lynghonningene. Sesongen er annerledes her ute på grensen mellom Skagerak og Nordsjøen; tidlig vår og første utflukt, men våren er lang og kald med sen vårutvikling og ingen forsommerhonning før sommerhonningen i juli, mye kystlyngtrekk i august, men høsten er lang og varm og bienes siste trekk er på eføy langt uti oktober. Bier her må takle vind.

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: Røsslyng 80, Flerblomstret 10,15

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården