Kevin Øvrelid

Litt om Kevin

Mitt navn er Kevin fra Hjørungavåg på Sunnmøre. Jeg begynte med birøkt i 2016, og gått i lære hos morfar. Han var en dyktig birøkter som jeg lærte mye av, aktive år: 1966-2019. I dag er birøkten så interessant at det har blitt en næringsvirksomhet. Jeg har sittet i styret i det lokale birøkterlaget i to år, og snart to år som vara i fylkeslaget. Ellers har jeg mitt daglige virke i banknæringen.

Foretak: Sunnmøre Honning

Honning
profil

Type honning

Røsslyng
Flerblomstret
Finalist i flerblomstret honning. Mye nektar av løvetann.

Terroir

Bigårdene der jeg får sommerhonning ligger i Valldal på Sunnmøre. Det er landlige omgivelser med mye frukt- og grønnsaksdyrkning fra bøndene. Bigårdene der jeg får lynghonning ligger i Hjørungavåg i Hareid kommuna og Dimna i Ulstein kommune på Sunnmøre som er landige omgivelser med mye skog og lite/ingen industri eller boligfelt.

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: Røsslyng 200 kg, Andre sortshonninger 230 kg

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården