Harold Trellevik

Litt om Harold

Birøkta mi starta 1974 då far min kjøpte 2 bifolk og over år utvida til 40-50 bifolk. Heilt til helsa hans svikta, var eg ein støttespela i drifta; dei siste 23 åra eineansvarleg. På grunn av jobb i Nordsjøen er drifta ein hobby for meg, med enkle velprøvde metodar og med brune bier. All handsaming av honningen er manuell, bortsett frå slynging og forsiktig finsiling i slyngesil.

Foretak: 

Honning
profil

Type honning

Røsslyng

Terroir

Bigarden står stasjonært på eit einsidig lyngtrekk. På Sotra og øyane vest mot havet gjev det menneskeskapte lynglandskapet gode tilhøve for biene. Blandinga av nektar frå klokke-, purpur- og røsslyng gjev ein særs fin honning.

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: 700

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården