Vegard Helland

Litt om Vegard

Jeg er 4 generasjonsbirøkter, som er inne i mitt 7 år som birøkter. Jeg driver vandrebirøkt, starter sesongen med pollinering i Hardanger, så drar jeg til Voss, så til Bergen og deretter videre på lyngtrekk. Er jeg heldig får jeg honning fra 4 ulike trekk. Jeg er veldig fasinert av de ulike sortshonningene, og driver birøkten med halvkasser slik at jeg kan nyttiggjøre meg også kortere trekk med mindre avkastning. Selv produsere jeg vår honning fra pollineringen, villbringebær, linde honning og sist men ikke minst honning fra den fabelaktige kystlyngheien her på vestlandet. Jeg elsker å stå på markeder og fortelle om de ulike honning sortene jeg høster og om hvor fantastisk variert honning er.

Foretak: Bi 1 Bigård

Honning
profil

Type honning

Røsslyng
Bringebær -finalist
Andre sortshonninger.

Gull i NM i Honning 2022 i kategorien Lindehonning.

Terroir

Honning fra naturreservatet Uranes i Hardanger. Her finner vi gammel edelløvskog og mange gamle lindetrær. Honningen er saket i tidsrommet 20 juli til 3 august i år. Honningen er bevisst ikke rørt.

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: Røsslyng 100kg + Bringebær 300 kg + Andre sortshonninger 60 kg

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården