Ketil Simonsen

Litt om Ketil

Starta med bier på Jæren for seks år siden. Er til dagleg å finne i Stavanger området i eit eller anna renovasjons køyretøy, men får superkrefter i det eg tek på meg birøktardrakta….. Det er mykje å læra, to steg framover og minst eit tilbake, men nå går alt så mykje betre!!

Foretak: 

Honning
profil

Type honning

Røsslyng og Andre sortshonninger - Sumarhonningen min kjem i stor grad frå vendelrot (valerina sambucifolia) og nok eiendel mjødurt. (Filipendula ulmaria) Dette gjer ein smak som mange har vist å setta pris på. Men om dette eigentleg kvalifiserar som sorthonning, det får nesten arrangøren avgjera.

Terroir

Kulturlandskap, økologisk gårdsbruk. Beiter, llitt dyrka mark og hei. Og, viktig for biene, ei elv (håelva) renn forbi og tilbyr våtmark med mykje godt for biene.

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: Røsslyng 16 kg, Andre sortshonninger 60 kg

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården