Frank Henriksen

Litt om Frank

Driver med bier i Lyngen kommune i troms. har drevet kun 1 sessong sammen med min kone Eva. Vi er begeg akkurat fyllt 50 og vi stortrives i bienes verden. 2o kg honning fikk vi i år.

Foretak: Henriksens Birøkt

Honning
profil

Type honning

Flerblomstret.
Finalist i mild honning.

Terroir

dyrket mark. Myr skog. fine områder med mye bær. Hvit kløver.

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: 20

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården