Even Løberg

Litt om Even

Løberg birøkt er en liten bedrift som holder på med birøkt, honningbehandling og salg av honning. Biene befinner seg på vårt lille småbruk i Ottestad i Stange kommune. Dette er vår 3. sesong som birøktere. Det hele startet med 2 kuber og nå har vi i overkant av 10 kuber som produserer sommerhonning. Even er sjefsbirøkter og godt over middels interessert i bier og livet i kuben.

Foretak: Løberg birøkt

Honning
profil

Type honning

Flerblomstret.

Terroir

Bigården ligger på vårt lille småbruk i Ottestad. Landlig åkerlandskap i flatbygdene øst for Mjøsa. Det blant annet mye villbringebær, kløver og løvetann i området.

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: 350

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården