Blide Bier v/Janne Seime Siler

Litt om Blide bier

Blide Bier Birøkterlag er seks gode naboer som siden 2018 har røktet to til fire bifolk i Gaustadskogen i Oslo. Vi høster, handslynger og emballerer selv. Noen av oss har gått på birøkterskole, andre har tatt med seg bielidenskapen fra oppveksten. Vi elsker honningeksperimenter og deler gleden over å ta vare på og foredle naturen gjennom birøkt og matauk.
Hilsen Marit, Lisa, Ingvild, Bernt Christian, Elisabeth og Janne.

Foretak: Blide Bier Birøkterlag

Honning
profil

Type honning

Andre sortshonninger: Honningdugg.

Terroir

Blide Biers Bigård med våre fire dronninger, ligger i et skogholt ved Nordmarka, mellom Gaustad og Sogn hagekoloni i Oslo. De flittige biene har i år beitet mye på de gamle edeltrærne i Gaustadskogen, villbringebær og bugnende kløverenger og hager på Ullevål, Nordberg og Sogn.

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: 33

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården