Ragnar Joakim Nese

Litt om Ragnar

Jeg startet som birøkter i 2017, begynte med 3 kuber og økte raskt til over 30 kuber. Har i dag ca 70 kuber plassert på forskjellige steder i Follo, i hovedsak Ås og Vestby. Honning er en bonus, for selve bisamfunnet er mest spennende. Jeg produserer mine egne dronninger fra min beste kuber.
I birøkten har jeg god hjelp av min datter på 15 og resten av familien.
Selger en del honning selv lokalt gjennom REKO-ringer og markeder, leverer overskytende til Honningcentralen. Kompromissløs kvalitet er viktig både for driften med biene, men også for sluttproduktet.

Foretak: 

Honning
profil

Type honning

Røsslyng
Bringebær
Flerblomstret
Finalist i mild honning for kategorien flerblomstret.

Terroir

Røsslyng: Lynghonningen kommer fra Fjella i Indre Østfold, Trømborgfjella. Her er det skrinne fururabber og kupert terreng med masse blomstrende røsslyng. Flerblomstret: Blomsterhonning fra Ramme - Ramme gård drives økologisk med allsidig grønnsaksproduksjon helt ved kystlinjen i Vestby kommune. På gården er det mange store lindetrær, og en allsidig meny for biene. Blomsterhonning fra Hauger - Hauger gård drives også økologisk, og ligger i åpent kulturlandskap med spredte skogarealer. Her går grisene fritt, mens markene bugner av blomstrende løvetann og luserne med bringebær i kantsonene. Kan også være lind og andre trekkplanter innenfor trekkradius. Blomsterhonning fra Linnestad - Linnestad går i Ås drives økologisk, og ligger vakkert til i kulturlandskapet. Her dyrkes det grønnsaker i stor stil, og det er mye kløver som grønngjødsel. Mye bringebær i kantsonene, og biene trekker på alt fra løvetann til gresskar og squash. Som navnet tilsier, er det også lindetrær i nærheten. Bringebærhonning: Bringebærhonningen er samlet fra skogene i Ås, der store hogstfelt har blitt overtatt av villbringebær. Honningen er høstet rett etter bringebærtrekket da kubene ble flyttet til lyngtrekk i Trømborgfjella..

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: Røsslyng 480 Bringebær 200 Flerblomstret 300

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården