Joshua Cabell

Litt om Joshua

Jeg har cirka ti bikuber plassert mellom to steder på Tingvoll på Nordmøre. Hovedbigården er på Tingvoll gard, hjem til Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Tingvoll Økopark (hvor jeg har en observasjonsbikube). I tillegg plasserte jeg to bikuber i nabobygda Vågbø for å hjelpe med pollinering hos Tingvoll Sider. Jeg presser honningen min og vanligvis bruker kun en grov sil for å beholde mer pollen og smaksstoffer. Når jeg ikke jobber med biene tar jeg en doktorgrad hos NORSØK og NMBU innen fagfeltet jordhelse og kompostering. Dette var min 8. sesong som birøkter.

Foretak: CABELL HONNING OG BIKUBER

Honning
profil

Type honning

Flerblomstret
Finalist i mild honning.

Terroir

Tingvoll gard er en økologisk gård med melkeproduksjon. Biene har tilgang til et stort mangfold av blomster gjennom hele sesongen i skogene og engene på gården, og i Stjernehagen, som er en demonstrasjonshage for økologisk hagebruk. Jeg har tre bikuber hjemme hos meg hvor biene har tilgang til mange private hager og et stort skogsområde like ved. Her er det mye blåbær og lyng.

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: 35

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården