Geir Juliussen

Litt om Geir

Drevet Sandviken Honning siden 2017.
Satser primært på sortshonning – høster honning etter hver hovedblomstring gjennom hele sesongen.

Foretak: Sandviken Honning

Honning
profil

Type honning

Røsslyng
Bringebær
Flerblomstret
Andre sortshonninger:
Kirsebærhonning, vurdert som flerblomstret.
Lindehonning, vurdert som flerblomstret
Skogsbærhonning (multifloral), vurdert som flerblomstret
Geitramshonning
Honningurthonning, vurdert som flerblomstret
Finalist for kategorien ferblomstret.

Terroir

3 permanente bigårder: Hogstfelt i skog, nær skog, hage 4 bigårder som kun brukes under blomstring: Kirsebæråker, honningurtåker, hage med lindeallé, fjellskog

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet:
Røsslyng 483 kg, Bringebær 210 kg, Andre sortshonninger 99 kg, Flerblomstret 62 kg

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården