Overrein Ragne Allstad

Litt om Overrein Ragne

Et samarbeidsprosjekt mellom to økologiske birøktere, Ragne og Johanne. Samarbeidsprosjektet er på Ragnes families gård på Søndre Solberg i Sørkedalen. Her driver vi en fargerik økologisk bigård hvor vi utvikler oss som birøktere sammen og i samarbeid med biene.

Foretak: Biera og Melø Hagebruk

Honning
profil

Type honning

Flerblomstret

Terroir

Landbruk, skog, hager, eng og beiter

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet:120

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården