Angela Guldal

Litt om Angela

Oppstart 2006. Vi er ivrige hobby birøktere som stadig fascineres av livet i bikuben.

Foretak: Havna honning – Angela Guldal, Margaret Jones og John Carruthers

Honning
profil

Type honning

Røsslyng, Andre sortshonninger - lind og tistel, Flerblomstret
Lindehonningen ble vurdert som flerblomstret

Bronse i NM i Honning 2022 i kategorien Andre Sortshonninger: Tistel

Terroir

Variert flora i kyst, skog og kulturlandskap. Røsslyng - skog Lind - flere trær i nærheten av bigården Tistel - kulturlandskap og åkrer Flerblomstret - kulturlandskap

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet:
Røsslyng 20 kg Andre sortshonninger Lind 10 kg og Tistel 10 kg Flerblomstret 30 kg

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården