Tone Benneche

Litt om Tone

Jeg er utdannet veterinær og jobber fulltid i dette yrket. Birøkten er hobby og rekreasjon. Min mor starter som birøkter for over 30 år siden. Da hun ønsket å trappe ned overtok jeg driften, men vi samarbeider stadig godt og gammelbirøkter’n er gull verd som konsulent! Bigården min ligger på skogeiendommen Tussekilen, helt for seg selv nord i Vennesla kommune. Det har aldri vært benyttet sprøytemidler på gården vår. Og, vi er ihuga tilhengere av de brune biene. I 2022 innvintrer vi 10 bifolk.

Foretak: Tussekilen gård

Honning
profil

Type honning

Flerblomstret

Terroir

Store heier med furu og blandingsskog, blåbærlyng og røsslyng utgjør hoveddelen av trekkgrunnlaget. I veikantene vokser det geitrams, ulike kløversorter og engblomster. Gamle slåttemarker og hestebeiter som det vokser mye forskjellige engblomster på, eksempelvis blåknapp, engsmelle, prestekrage, revebjelle, engsyre, hundekjeks, soleier og erteblomster. På våren er det store mengder hvitveis og konvall. Dette året var det mye blomstring av perikum. Jeg mener å kjenne at det har satt et spesielt krydderpreg på årets sommerhonning. Ellers var det et også et godt blåbærtrekk og mye geitrams i 2022.

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: 20

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården