Kristina Mørk Jacobsen

Litt om Kristina

Kristina Mørk Jacobsen samarbeider med Søren Einar Veierland om birøkten til Veierland Gårdsutsalg på øya Veierland i Færder kommune. Teamet har 2 små bigårder på øya med 5 produksjonskuber og et varierende antall avleggere i hver bigård. Birøkt på en øy i skjærgården gjør flytting av kuber utfordrende så vi utnytter de trekk som byr seg lokalt. Det er mye edelløvskog på øya med lommer av gammelskog av kystlind. Kystlind kan enkelte år gi eksklusiv sortshonning.

Foretak: Veierland Gårdsutsalg

Honning
profil

Type honning

Andre sortshonninger - lindehonning

Bronse i NM i Honning 2022 i kategorien Lindehonning

Terroir

Edelløvskog med lommer av kystlindskog, gammel kulturlandskap med små enger i en variert skjærgårdsnatur i nærheten av Færder nasjoanlpark.

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: 35

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården