Alf Helge Søyland

Litt om Navn

Famileverksemd (næringsbirøkt) stasjonert på Milde sør for Bergen. Driv pollinering for frukt og bær i Hardanger og vandrar på villbringebær og lindtrekk på Voss / Ulvik. Vidare vandring på lyngtrekk.
Drifter parestasjoner for krainer og «Buckfast» og er testvert for krainer for å prøve å velja ut bedre tørkeeigenskaper.
Sal på Bondens marked, reko og til gardmat-utsal samt HC.

Foretak: Søylands biegard

Honning
profil

Type honning

Røsslyng,Flerblomstret og andres sortshonninger - Me sender med eit glas av "Milde Spesial" merket som"Springfrø og lind" som er hausta i Ulvik på ettersommeren, kor hovudtrekket sansynleg er Kjempespringfrø

Finalist i flerblomstret honning.

Terroir

Lindhonningen kjem frå Bruravik i Ulvik kor det berre er trekk på Lind i aktuell blømingsperiode. Springfrøhonningen er høstet i Ulvik kor Springfrø dominerar på haustparten. På Sotra kor Lynghonningen er hausta, er det også Klokke- og Purpurlyng, men er stort sett for sein til å få noko særlig av dette trekket. Dessutan slynger me alltid ut den lettflytande honningen frå lyngtavlene før stikking, slik at lynghonningen blir meir rein røsslynghonning.

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: 2000 kg (som ikke er gjærteikn i) og ca 50 kg rein lindhonning og 100 kg av "Springfrøhonning"

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården