Johanne Melø

Litt om Johanne

Dette er et samarbeid med Oslo kommune om å bruke bier som endel av miljøet rundt aktivitetshusene Amaldhus og Josefinegate15. Brukerne har fått følge biene gjennom året. Noen har deltatt aktivt i røktingen, mens andre har funnet glede i å betrakte bienes arbeid fra en hagestol. Biene har skapt stort engasjement og vært er samtaletema for små og store diskusjonen om honning, pollinatorer, klima , flora og bymiljø.

Foretak: EXAMPLE

Honning
profil

Type honning

Andre sortshonninger og flerblomstret

Terroir

Jeg mener at honningen fra Amaldhus preges av lind. Frognerparken, urbane hager og trær

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: Andre sortshonninger (lindehonning) 60 kg, flerblomstret 40 kg

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården