Erik Roede

Litt om Erik

Asker Birøkterlag har i år for første gang etablert egen lagsbigård til bruk i undervisning, videreutvikling, sosiale anledninger og produksjon av honning til markedsføring av birøkterlaget i nærmiljøet. Lagsbigården ligger på vakre Torstad Gård i Asker og består av tre produksjonskuber samt at det hver sesong vil etableres én eller flere avleggere.

Foretak: Asker Birøkterlag

Honning
profil

Type honning

Flerblomstret

Terroir

Spredt bosetning i villastrøk med hager, beitemark og gress til dyrefor, noe løvskog på vernet landskap.

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: 67

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården