Nina Bekkadal

Litt om Nina

Voksen dame med hjerte for pollinerende insekter. Varierer mellom 4-6 kuber og dette er min 4. sesong.

Foretak: 

Honning
profil

Type honning

Røsslyng

Terroir

Bigården for lyngtrekk ligger på ei lita ferieøy uten biltrafikk. Vi må i en liten sjark vi har for å komme dit. Her er det mye kystlynghei. Øya har et naturreservat, en kustmyr på vel 0,5 km2 som ble fredet i 1990. Øye er generelt vernet mot tekniske inngrep. De siste årene har det vært gjort et omfattende arbeid for å fjerne den fremmede arten Sitkagran fra øya.

Mengde høstet og høstedato

Kg 150
Høstet:

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården