Mari Rjaanes

Litt om Mari

Fersk hobby-birøkter med meget produktive bier. Tre kuber i et plantefredningsområde. Midt i skogen. Tett på kysten.
Tok grunnkurs i 2021.
Birøkter med en hjemmesnekret filosofi som baserer seg på at lykke er å kjenne på gleden over at det er noe som heter Livslang læring: jeg lærer noe nytt hele tiden.

Foretak: Mari du bi dåre

Honning
profil

Type honning

Flerblomstret

Terroir

Reinrose, som vanligvis finnes i høyfjellet og furu, såkalt kalkfuruskog. Her finnes det kalkkrevende planter som liljekonvall og sjeldne orkideer. På bergene ned mot sjøen vokser den vesle, lilla blomsten tusengylden, også den en sjelden og truet art.

Mengde høstet og høstedato

Kg 70
Høstet:

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården