Mette Lise Rødli

Litt om Mette Lise

Vi er to nye birøktere som går kurset i år. Fikk kubene i mai 2022. Dronningene Zelda og Doris bor i Damstredet 4 i Oslo. Vi har høstet honningen i uke 35 og slynget samme uke. Honningen er mørk og har en vann% på ca 14. Vi tror det er Honningdugg men usikkert. Smaker veldig godt.
Hilsen Hanna Hauan og Mette Lise

Foretak: EXAMPLE

Honning
profil

Type honning

Andre sortshonninger - dugghonning

Terroir

Damstredet 4 rett ved St-haugen nære bysentrum

Mengde høstet og høstedato

Kg 55
Høstet:

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården