Jakob Frøyland

Litt om Jakob

Jeg bor i Egersund og fikk mine første bier i 2018. Disse har jeg på et lite småbruk på Lista i Agder. Bigården står i et område med kystlyng og varierer fra 2-4 kuber og har ikke noe ønske om å bli større enn dette. Jeg høster cirka 20 kilo sommerhonning og 50 kilo lynghonning i året.

Foretak: 

Honning
profil

Type honning

Røsslyng

Terroir

Bigården ligger på Lista i Agder i et område med mye kystlyng.

Mengde høstet og høstedato

Kg 50
Høstet: ​siste helgen i august

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården