Rune Nåden Dyrstad

Litt om Rune

Er 65 år og begynte med bier etter at jeg ble pensjonist for 5 år siden og bor på Finnøy i Ryfylke.
Gikk på kurs våren 2017 og fikk mine to første bifolk av typen Buchfast samme året.
2020 ble jeg sertifisert birøkter og våren 2021 tok jeg dronningkurs.
Vintret inn 10 bifolk og i år har jeg splittet opp og har nå totalt 19 bifolk. Alle av typen Buchfast.

Foretak:

Fygaren AS
 

Honning
profil

Type honning

Flerblomstret

Terroir

Bor helt nede ved sjøen i Nådesundet. Nådøya rett over sundet der vi bor er det røsslyng og skog. Rundt huset er det dyrket mark og villblomster.

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: 70

Smak og lukt

Mer informasjon kommer.

Sensorisk Analyse

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården