Ole Karsten Kirste

Litt om Ole

Kråkstad Honning selger honning fra kuber som står lunt i en blomstereng. Vi leverer både rørt og urørt honning.

Foretak: KIRSTES KORN

Honning
profil

Type honning

Bringebær
Flerblomstret

Terroir

Bigården står lunt og undersolt på et gammelt beite som nylig er ryddet for bjørkeskog, omgitt av hestebeiter, kornåkre, bjørk-, selje- og furuskog med eldre hogstflater med mye bringebær, blåbær og lyng. Hestebeiter og kornåkre.

Mengde høstet og høstedato

Bringebær
200 Kg
Høstet: 20 juli 2020

Flerblomstret
Kg
Høstet: 20 september 2020

Bilder fra Bigården