Alf Helge Søyland

Litt om Alf Helge

Sjølv har eg vore birøktar ca 45 år og no driv me eit famileforetak, kor me står på Bergens Bondens marknad og no i det siste i fleire rekoringer i og rundt Bergen. Me driv aktiv pollinering av frukt i Hardanger, og vandrar vidare til Voss for villbringebærtrekk. Etterpå blir bifolka flytta til Øygarden. Eg har i mange år teke ansvar og /eller vore med i Bergenske sin kursverksemd kvart år.

Foretak: Søylands Biegard

Honning
profil

Type honning

Bringebær
Røsslyng

Terroir

Bigardene til dei aktuelle honningene ligg i kulturlandskap på Voss og Sotra.

Voss er det truleg mest på hogstflater som det veks mest bringebær, men biene kan også ha trekt på kvitkløver i sauebeiter og hagar. ‘Sjølv om eg har prøvd å sortere ut tavler med «gulare løvetannhonning» frå pollineringstida i Hardanger, kan honningen likevel ha innslag av det biene trekte på i frukthagar langs Hardangerfjorden.

Sotra trekker biene på dei 3 lyngartene som veks der, Purpurlyng, Klokkelyng og Røsslyng. Men i år vart det truleg lite trekk på klokkelyngartene, då me hadde det så kjølig i første del av juli.

Mengde høstet og høstedato

Bringebær
Kg
Høstet: 5 juli 2020

Røsslyng
Kg
Høstet: Slutten av august

Bilder fra Bigården