Ingrid Falkenberg

Litt om Ingrid

Jeg er sertifisert birøkter. Min nye, lille, bigård er nesten blitt en familiebedrift med mannen min, våre fire barn (ungdom) og en bestefar. Hittil har vi honning til eget bruk, venner og familie. Jeg utforsker det å få bier til å trives i et vanskelig men spennende miljø, og skal fokusere på sommerhonning og dronningproduksjon. Den pressede, ikke slynget, lynghonningen som vi presenterer i dag, innbiller vi oss at smaker litt skog og troll, i pakt med naturen rundt. Bigården ligger i et reinavlsområde for Krainerbier i Telemark.

Honning
profil

Type honning

Røsslyng

Terroir

Lyngtrekket ligger på litt over 700 moh. i innlandet med lyng, myr, tjern, småbjørk, gammel granskog med skjeggete trær, bær, sopp, mose. Mye regn. Tette daler, juv, bekkefar og fjell. Langt fra dyrket mark eller by. Kyr på beite. Bigården ligger på litt over 600 moh. i det samme landskapet, men med flere blomsterenger etter beite og slått.

Mengde høstet og høstedato

25 Kg
Høstet: September

Bilder fra Bigården