Sandmo Binæring AS

Litt om Sandmo Binæring

Sandmo Binæring AS drives av Toril og Svein. Bigårdene står i utpreget jordbruksområde hvor biene henter nektar fra randsoner og utmark i raviner. Vårt birøkt startet som en hobby som fortsatt engasjerer og fasinerer.

Honning
profil

Type honning

Flerblomstret fra Fetsund
Flerblomstret fra Onsrud

Terroir

Randsoner langs dyrket mark og utmark brukt som beite.

Mengde høstet og høstedato

Flerblomstret fra Fetsund
150 Kg
Høstet: 15 juli 2020

Flerblomstret fra Onsrud
Kg
Høstet: 15 juli 2020

Bilder fra Bigården