Osvassdraget

Litt om Osvassdraget

Vi bor i skogen ved Osvassdraget med aktive bier i uforstyrret natur og miljø. Vi har relativt kort erfaring, men har vært heldig med hjelp fra bie-eksperten Manuel Hempel som har vært vår mentor og eminente pådriver. Honningen som har fått mye god lokal omtale, er blitt svært godt mottatt. Listen over forhånds-interesse er overraskende lang.
Foruten gode forhold for bikubene, tror vi suksessen skyldes systematisk og målrettet arbeid hvor vi prøver å vise høy kvalitet i alle ledd.

Foretak: Honning fra Osvassdraget

Honning
profil

Type honning

Røsslyng

Terroir

Bikubene står i skogen ved Osvassdraget i Bjørnafjorden kommune. Ned til vassdraget er det store mengder med ulik skog som er kjent for sin flora som innehar geitrams, selje, lyng, bringebær, og andre trær og skogsblomster. Det er ikke jordbruk eller andre bigårder i nærheten, altså det er et fint stykke land for bier som kan jobbe uforstyrret og upåvirket når det er sesong. Her kan biene hente jevnlig nektar og pollen og lage helt naturlig, kjemikaliefri honning.

Mengde høstet og høstedato

25 Kg
Høstet: 13 september 2020

Bilder fra Bigården