Urbane Bier Hamar

Litt om Urbane Bier Hamar

Urbane bier driftes med midler fra prosjektet Urbant landbruk i Hamar og er derigjennom en større satsing for kommunen i arbeidet med det grønne skiftet. Med urbane bier ønsker vi å gjøre tiltak for å spre kunnskap om pollinerende insekter. 


Therese Enger er prosjektleder for Urbane bier i regi av Hamar kommune. Birøkter for Urbane bier i Hamar er Kristen Rønningsbakken. Han har lang erfaring og har selv 80 kuber hjemme på gården sin. Dette er første gang han er med på et bieprosjekt i en by.

Foretak: Urbane Bier Hamar

Honning
profil

Type honning

Flerblomstret

Terroir

Bigården ligger på taket av Kulturhuset midt i Hamar sentrum. Rundt Kulturhuset ligger det byparker med plen og det er anlagt en egen blomstereng ikke langt fra biene. I parken er det plantet løvtrær og det er store, gamle linnetrær i parkene. I byparken vokser det også villbringebær og diverse blomster, med mange tulipaner langs med veien på våren. Utover dette er det leiligheter med blomster på balkongene. Kulturhuset ligger med umiddelbar nærhet til Mjøsa.

Mengde høstet og høstedato

30 Kg
Høstet: 11 august 2020

Bilder fra Bigården