Sture Moslåtten

Litt om Sture

Startet med birøkting i mai 2020 med 6 bifolk, fikk en unik sjanse til å utvide i løpet av sommeren og har nå 25 bifolk.

Honning
profil

Type honning

Flerblomstret

Terroir

Ligger rett ved tyrifjorden. Blanding av hager og dyrket mark. Langs kanten av fjorden vokser det også litt røsslyng. Finnes en del frukt/bær busker i nabolaget.

Mengde høstet og høstedato

450 Kg
Høstet: 6 september 2020

Bilder fra Bigården