Evy Blindheim

Litt om Evy

Vi starta med 2 bifolk i 2019 og er ganske ferske birøktera. Vi held til på øya Vigra like ved Ålesund og har storhavet og søvesten dundrande tett på. Vi har valgt å presse honningen vår og prøver å røre til fin krema konsistens.

Foretak: Klungre bigard

Honning
profil

Type honning

Flerblomstret
Røsslyng

Terroir

Vi held til på Klungregarden på Synes, Vigra. Nær sjøen, men det meste av landskapet rundt er myrer med røsslyng. Ellers er det noko utmark som vert nytta til beite og noko slottemark. I tillegg til eigen og naboane sine hagar.

Mengde høstet og høstedato

Flerblomstret honning
Høstet: September

Røsslyng-honning
42 Kg
Høstet: September

Pollen analyse Røsslyng-honning

Detaljert pollenanalyse bak overskriften

Bilder fra Bigården