Eric Brinkhof og Loes van Alphen

Litt om Eric og Loes

Solhagen drives av Eric Brinkhof og Loes van Alphen. Vi driver biodynamisk birøkt. I tillegg til alle krav som stilles i økologisk birøkt innebærer biodynamisk birøkt at biene kan utvikle sin naturlige adferd. Biene får lov å bygge sine vokstavler helt etter egne ønsker, de får lov å formere seg på naturlig måte gjennom sverming og naturlig dronningavl. Som vinterfôr får biene en blanding av økologisk sukker, egen honning. kamillete og litt salt.

Foretak: Solhagen

Honning
profil

Type honning

Flerblomstret
Røsslyng

Terroir

Flerblomstret
bigården står på økologisk/biodynamisk gård, ellers jordbruk, utmark, barskog

Røsslyng
lyngområdene i Rendalen på 850moh

Mengde høstet og høstedato

Flerblomstret
30 Kg
Høstet: 7 september 2020

Røsslyng
350 Kg
Høstet: 28 august 2020

Bilder fra Bigården