Anders Opperud og Maren Opperud Eidskrem

Litt om Anders og Maren

Søskenpar som har birøkt som felles hobby. Vi har 15 kuber på gården vi har vokst opp på i Hurdal hvor Anders nå bor med sin familie. 2020 er den sjuende sesongen vår.

Honning
profil

Type honning

Flerblomstret

Terroir

Barskog, blandingsskog, hogstfelt

Mengde høstet og høstedato

630 Kg
Høstet: 7 august 2020

Bilder fra Bigården