Angela Guldal, Margaret Jones og John Carruthers

Litt om Angela, Margaret og John

Vi er 2 søstre, Angela Guldal og Margaret Jones, som sammen med vår far John Carruthers (nå 81 år gammel) startet med bier i 2006. I dag har vi 11 bikuber fordelt på 3 bigårdsplasser. Vi er ivrige hobby birøktere som stadig fascineres av livet i bikuben. 

Honning
profil

Type honning

1. Flerblomstret
2. Flerblomstret
3. Flerblomstret
4. Røsslyng
5. Røsslyng

Terroir

Variert flora i kyst, skog og kulturlandskap.

Mengde høstet og høstedato

1. Flerblomstret
19 Kg
Høstet: Juli

2. Flerblomstret
25 Kg
Høstet: Juli

3. Flerblomstret
35 Kg
Høstet: Juli

4. Røsslyng
70 Kg
Høstet: September

5. Røsslyng 300 Kg
Høstet: Juli - september

Bilder fra Bigården