Johanne Melø

Litt om Johanne

Opptatt av etisk og økoligsk birøkt. Bigården er under omlegging til Debiosertifisering. Bifolkene står på slektsgården hvor det har vært drevet med birøkt i mange generasjoner. Jeg er opptatt av å forene fornyelse med tradisjon. Bruker honning som det flotte produktet det er, men også til å produsere mjød, oxymel bær, beter osv

Foretak: Melø Hagebruk

Honning
profil

Type honning

Bringebær
Flerblomstret
Lindhonning

Mengde høstet og høstedato

Bringebær
60 Kg
Høstet: 5 juli 2020

Flerblomstret
90 Kg
Høstet: 5 september 2020

Lindhonning
35 Kg
Høstet: 10 august 2020

Bilder fra Bigården