Henrik Kaldahl Thorrud

Litt om Henrik

Sertifisert birøkter på Raufoss, Toten. Har drevet birøkt siden 2016. Jeg innvintrer i år 10 kuber.
 
Kubene mine er plassert på gården Karsrud nedre, i nærheten av Raufoss. Den ligger ca 380 moh, og landskapet er kultivert landbruk, med skogteiger og bebyggelse imellom. Hovedsaklig granskog, men noe innslag av løvtrær. Det finnes noen lønnetrær i nærheten, ellers er jorden kalkrik med mye bringebær. Det er plantet et belte på totalt ca 15daa med pionerblanding rundt åkerkanten der bikubene står. Pionerblanding består av honningurt, loddevikke, rødklæver og raigras.
 

Naturen er gavmild her, og det kan komme inntil 70kg honning per kube på et godt år. I år ble utbyttet ca. 50kg per kube.

Facebook: @hhonning

Instagram: @henriks_honning

Foretak: Thorruds honning

Honning
profil

Type honning

Flerblomstret

Terroir

Dyrket mark, barskog, blomsterenger, noe frukttrær

Mengde høstet og høstedato

400 Kg
Høstet: 7 august 2020

Bilder fra Bigården