Avinor Stavanger Lufthavn Sola

Litt om Lufthavn Sola

Vi har produsert honning inne på flyplassområdet i syv sesonger nå. All honning selges i små krukker til våre kunder i terminal og brukes i forskjellige produkter som kaffe og is. Vi bruker honningen som et redskap til å overvåke luftkvalitet og for å dokumentere at fluorforbindelser (fra brannskum) som ligger i grunnvannet ikke vandrer opp i vegetasjon og spres rundt. Honningen blir grundig testet hver sesong for tungmetaller, dioksiner, oljer, miljøgifter og fluorforbindelser og enda har vi ikke funnet noe skummelt. 

Vi kaller honningen vår for Just plain/plane Honey.

Foretak: Avinor Stavanger Lufthavn Sola

Honning
profil

Type honning

Kløverhonning
Flerblomstret honning

Kløverhonning
Sølv i NM i Honning 2020 i kategorien Andre sortshonninger.

Terroir

Bigården er plassert inne på flyplassområdet ca 250 meter fra nærmeste rullebane. Det er et 90 dekar stort landskapsvernområde med kystlynghei innenfor flyplassgjerdet og Sola stranda er like ved. Det er store gressareal på flyplassen som blir klippet regelmessig med en høy andel løvetann og kløver. Avinor har tilrettelagt for insekter med eget område hvor planter for pollinatorer er sådd og Salix sorter beholdes så lenge de ikke er til hinder for flytrafikken.

Mengde høstet og høstedato

Kløverhonning
57 Kg
Høstet: 9 og 16 juli 2020

Flerblomstret honning
108 Kg
Høstet: August 2020

Pollen analyse Flerblomstret honning

Detaljert pollenanalyse bak overskriften

Bilder fra Bigården